Ny adresse / new adress:


Romnes Kirke - akvarell - watercoloring - 
Gunhild Sagaas Buverud

omnes Kirke er bevart i hovedrisset, men er trolig mye forandret og ombygget. Ut over selve kirken, som er en øst/vest beliggende steinkirke i romansk stil, er det i alle fall 4 iøynefallende forhold som slår oss når vi går inn på kirkegården:

*     orten og muren fra 1931/32, tegnet av arkitekt Georg Eliassen. Ved oppgraving for fundamentene til muren ble det funnet rester etter mange mennesker som lå side om side i kirkegårdens utkant. Under krigen var det oppbevart både sprengstoff og håndvåpen i overbygget over porten.
*     et rødmalte tretårnet i rokokkostil - trolig mye endret fra det opprinnelige, og sterkt omdiskutert som «fremmed» for kirken. Niels Aall kostet nytt tårn, - likt med det gamle, i 1894. Det gamle var da svært medtatt, så det var forbundet med fare å ringe med klokkene. Det «nye» tårnet er også reparert etter store angrep av husbukk i 1990-årene. I tårnet henger nå 1 klokke.
*     amilien Aall's gravsted, med Dyre Vaa's søyle fra 1930. Niels' AaIl, - statsråden fra 1814, ble gravlagt der i 1854.
*      gravkors i smidd jern, - minner etter hammersmedene på jernverket.  Det eldste korset er fra 1665, etter «Mester Oluf Pedersen - Hammersmed Anno 1665 udi sin alders 59 Aar». Et annet av korsene er fra 1703 - etter Nils Olssøn. Gravkorsene er videreført etter en tysk/svensk/finsk tradisjon. Det var vanlig at sønnene smidde slike kors når fedrene døde. Det finnes også nyere gravkors i støpejern på kirkegården.

et var tidligere flere hjulkors i stein på kirkegården. Et par er nå oppbevart i våpenhuset i kirken, (under tårnet). De var antagelig i bruk i middelalderen, kanskje også på 1600-tallet

-----------------------------------------------------------------------------

Stoffet Om Romnes er samlet fra flere kilder av   
Per Bernt Tufte

Innholdet er delt i tre deler;